Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 01/2023/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở 30/12/2023 Nguyễn Hữu Quyết
2 100/TB-UBND Thông báo về việc công bố người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thị trấn Hùng Sơn. 29/09/2023 Nguyễn Hữu Quyết - Chủ tịch UBND thị trấn
3 1847/SNV-CCHC Công văn về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thi hành công vụ. 08/08/2023
4 350/UBND-TP Công văn Về việc triển khai tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" 26/07/2023 Đới Duy Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn
5 66/KH-UBND Kế hoạch về việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn 20/07/2023
6 55/TB-UBND Thông báo về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (chuyển tiếp) huyện Đại Từ 30/05/2023 Nguyễn Thị Hảo - Phó Chủ tịch UBND thị trấn
7 40/KH-UBND Kế hoạch chỉnh trang đô thị, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ địa bàn thị trấn Hùng Sơn 09/03/2023
8 65/UBND-ĐC Công văn về việc đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 24/02/2023 TRẦN QUANG ĐÁNG- PCT UBND
9 01/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn 03/01/2023
10 01/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước thị trấn Hùng Sơn năm 2023. 03/01/2023 Nguyễn Hữu Quyết - Chủ tịch UBND thị trấn
11 57/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến"Tìm hiểu công tác cải cách hành chính" huyện Đại Từ năm 2022 03/11/2022
12 357/UBND-ĐC Công văn về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023 29/08/2022 TRẦN QUANG ĐÁNG- PCT UBND
13 326/UBND-VHXH Công văn về việc xin ý kiến vào dự thảo Đề án đặt tên các tuyến đường phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ năm 2022 05/08/2022
14 00/ĐA-UBND ( Dự thảo ) Đề án đặt tên các tuyến đường phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ năm 2022

(Đã hết hiệu lực)

04/08/2022
15 29/TB-UBND Thông báo Công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 thị trấn Hùng Sơn 07/04/2022
16 338/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 22/02/2022
17 04/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn 04/01/2022
18 4174/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 29/12/2021
19 4059/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/12/2021
20 2291/UBND-VP Cho phép hoạt động trở lại các hoạt động trên địa bàn huyện 01/12/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1406641