Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh

11-09-2021 18:24

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng các chuyên đề phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh để lập hồ sơ lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị tư vấn đã lập báo cáo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, đây là nội dung quan trọng liên quan đến cơ cấu, diện tích đất sử dụng cho các ngành kinh tế, phụ thuộc vào các kịch bản tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị; các số liệu và chỉ tiêu về các loại đất chưa đồng bộ và chưa đảm bảo tính thống nhất giữa các ngành và các địa phương…

Ông Hoàng Đức Khánh, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai phải phù hợp với Quy hoạnh tỉnh tầm nhìn đến 2050

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã trực tuyến báo cáo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương đã cho ý kiến, phân tích các nội dung liên quan đến cơ cấu, diện tích đất sử dụng cho các ngành kinh tế, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội của toàn tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã; cần điều chỉnh các chỉ tiêu về các loại đất, số liệu về hiện trạng quy hoạch chung của tỉnh và quy hoạch khu công nghiệp của các địa phương...

Đơn vị tư vấn báo cáo phương án phân bổ, cơ cấu các loại đất trong quy hoạch tỉnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến yêu cầu: Đối với các nội dung chưa thống nhất, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương để rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu đảm bảo số liệu, nội dung được thống nhất, tiến độ hoàn thành trước 15/9. Giao đơn vị tư vấn, có trách nhiệm sắp xếp thời gian làm việc với các ngành liên quan của tỉnh để tiếp thu, điều chỉnh các chỉ tiêu, nội dung đảm bảo phù hợp tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4056

Tổng truy cập: 335738