Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

14-08-2020 16:30

 

Ngày 14/8, Tổ công tác rà soát, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh đã tổ chức hội nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh; các sở, ngành, địa phương, đơn vị là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công và các thành viên Tổ công tác.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2020, tổng các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là trên 5.034 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/7/2020, toàn tỉnh đã giải ngân được gần 1.904 tỷ đồng, đạt 37,8% (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân 1.405 tỷ đồng, đạt 36,1%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giải ngân hơn 208 tỷ đồng, đạt 48,2%; vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài ODA và dự phòng ngân sách Trung ương giải ngân hơn 289 tỷ đồng, đạt 40,8%. Nguyên nhân giải ngân nguồn vốn đầu tư công chậm, đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 là do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, nhiều dự án trong nửa đầu năm gặp khó khăn trong việc di chuyển nhân công lao động, thiết bị máy móc và mua nguyên vật liệu thi công xây dựng. Cùng với đó, một số địa phương gặp khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng; tình hình dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thu sử dụng đất gặp khó khăn do đó nhiều dự án đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất thiếu vốn để triển khai, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt dưới 30% kế hoạch. 

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương, đơn vị là chủ đầu tư các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đã báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình triển khai, thực trạng tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện của từng công trình, dự án; giải trình làm rõ từng nội dung liên quan đến nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương. Trên tinh thần trách nhiệm, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã phân tích kỹ những nguyên nhân dẫn đến vướng mắc trong thực hiện các công trình, dự án và bàn phương án tháo gỡ khó khăn để thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các thành viên Tổ công tác xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cấp bách trong thời điểm hiện nay. Các chủ đầu tư phải khẳng định khả năng thực hiện, nếu không đảm bảo phải có đề xuất để chuyển nguồn theo đúng thời gian quy định; yêu cầu tất cả các chủ đầu tư ký cam kết về tiến độ giải ngân từng dự án và các tiểu dự án.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm