Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phát triển thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại

14-08-2020 17:09

 

Xác định mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dựng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng T.P Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại”, Đảng bộ T.P Thái Nguyên đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tạo bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ mới.


Năm 2017, TP. Thái Nguyên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của  Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân; thành phố Thái Nguyên có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Các nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển T.P Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020 và 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 11 đề án về phát triển kinh tế - xã hội.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP. Thái Nguyên kiểm tra dự án đường Bắc Sơn kéo dài

Kết quả nổi bật TP. Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kinh tế tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại - dịch vụ tiếp tục chiếm vai trò chủ đạo. Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất cao hơn nhiệm kỳ trước. Thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng bình quân 16,5%; năm 2018 đạt mốc 3.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2015. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt đến năm 2020 đã đạt 135 triệu đồng. Các kết quả về giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đều đạt kết quả đáng ghi nhận. Thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2486/QĐ-TTg, ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thái Nguyên đến năm 2035; địa giới hành chính được điều chỉnh, không gian đô thị được mở rộng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện với nhiều công trình có dấu ấn nổi bật như: Đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng, đường Bắc Sơn kéo dài... đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố ngày càng hiện đại. Thu hút đầu tư có nhiều bứt phá và dẫn đầu toàn tỉnh; các dự án, công trình trọng điểm được triển khai có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được triển khai sâu rộng, bảo đảm công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhân dân và doanh nghiệp.


Công tác an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành TP. Thái Nguyên quan tâm, chú trọng thực hiện

Công tác xây dựng Ðảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có những chuyển biến tích cực. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.
Trên cơ sở đánh giá đúng kết quả đạt được; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân mang tính chủ quan; cũng như dự báo đánh giá tình hình trong những năm tới, Đảng bộ T.P Thái Nguyên đã đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể là: Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng tăng trưởng các loại hình dịch vụ - thương mại. Tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án, công trình trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh. Xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực dịch vụ - thương mại, công nghiệp lắp ráp, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Phấn đấu trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao của khu vực theo định hướng phát triển chung của tỉnh.


Các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ TP. Thái Nguyên khen thưởng

Đại hội Đảng bộ TP. Thái Nguyên lần thứ XVIII có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đây cũng là dấu mốc mở ra thời kỳ phát triển mới, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc T.P Thái Nguyên sẽ luôn đoàn kết một lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu của TP. Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu bình quân tăng trên 15%/năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương bình quân hằng năm tăng trên 5%.

- Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp được giao bình quân tăng trên 10%/năm.

- Đến năm 2025, giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 180 triệu. đồng; trong đó, giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng chè kinh doanh đạt trên 1 tỷ đồng.

- Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%; hộ cận nghèo xuống còn 1,0%.

- Củng cố vững chắc, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học.

- Phấn đấu 100% diện tích đất nội thành được quy hoạch phân khu; 50% diện tích đất nội thành được quy hoạch chi tiết; 98,5% dân số khu vực nội thành được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

- Hằng năm, có 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Thainguyen.gov.vn

Trần Nhung

 


Thống kê truy cập

Đang truy cập:3681

Tổng truy cập: 64700