Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động

14-08-2020 14:52

 

Ngày 14/8, Đoàn Kiểm tra liên ngành của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác ATVSLĐ tại Công ty TNHH Bjsteel Việt Nam, có địa chỉ tại phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn kiểm tra tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Bjsteel Việt Nam

Công ty TNHH Bjsteel Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có ngành nghề kinh doanh là đúc kim loại và gia công chi tiết sản phẩm sau đúc với 200 lao động đang làm việc. Công ty đã thực hiện các báo cáo định kỳ về công tác an toàn lao động, tai nạn lao động và công tác y tế. Các lao động được đóng bảo hiểm theo quy định. Công ty đã ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng thang, bảng lương; xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động hàng năm theo quy định; thành lập mạng lưới an toàn - vệ sinh viên; tổ chức tự kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện phân loại chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thực hiện các chế độ cho người lao động. Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Từ ngày 01/01/2018 đến tháng 5/2020 Công ty để xảy ra 02 vụ tai nạn lao động.

Tại buổi kiểm tra, Hội đồng đã đề nghị Công ty chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho an toàn vệ sinh viên; lập biểu thoái thu BHXH đối với các trường hợp nghỉ quá 14 ngày công trong tháng; đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) còn thiếu; khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 14/9/2020.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Trần HuyềnThống kê truy cập

Đang truy cập:1897

Tổng truy cập: 64724