Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 02/BC-UBND Coong khai du toan nam 2024 11/03/2024
2 18/QĐ-UBND Quyết đinh công khai dự toán quý 4 năm 2023 18/01/2024
3 184 BC công khai quý 3 07/10/2023
4 207 Công khai thực hiện dự toán 9 tháng 02/10/2023
5 403 Công khai BS KHV lan 4 01/09/2023
6 180 Công khai quyết toán năm 2022 25/08/2023
7 345 cÔNG KHAI bskhv 01/08/2023
8 148 Công khai 6 tháng ( bản ký số) 10/07/2023
9 147 Công khai quý 2 ban ký số 10/07/2023
10 112 Công khai bổ sung KVH lần 2 15/06/2023 nguyen huu quyet
11 46/BC coong khai thuc hien du toan thu chi quy 1 nam 2023 46/BC coong khai thuc hien du toan thu chi quy 1 nam 2023 05/04/2023 nguyen huu quyet
12 134 cÔNG KHAI KÊ HOẠCH VÔN VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ 30/03/2023
13 41 Công khai quyet toan thu chi quy phòng chống thiên tai nam 2022 28/03/2023
14 cong khai quyet toan von dau tu hoa thanh cong khai quyet toan von dau tu hoa thanh 16/01/2023
15 10/QĐ-UBND Công khai dự toán thu chi năm 2023 đã được HĐND phê chuẩn 16/01/2023
16 02/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị trấn Hùng sơn quý 4 năm 2022 07/01/2023
17 số 09/QĐ- UBND Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023 trình HĐND 06/01/2023
18 158/BC-UBND Báo cáo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị trấn Hùng Sơn 9 tháng đầu năm 2022 14/10/2022
19 151/BC-UBND Báo cáo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị trấn Hùng Sơn quý 3 năm 2022 07/10/2022
20 số 435/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 Công khai quyết toán thu chi ngân sách Thị trấn Hùng sơn năm 2021 25/07/2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1406641